Nasze słoneczne i przytulne przedszkole znajduje się w zacisznej, willowej części Mokotowa.

Budynek przedszkolny jest dwupiętrowy, nowoczesny, przestronny i doskonale wyposażony.Posiada pięć sal dydaktycznych, jadalnię, salę gimnastyczną, logopedyczną oraz atrakcyjny, ogrodzony plac zabaw. Szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa dzieci. Na zewnątrz budynku znajdują się kamery, a rodzice lub osoby upoważnione otrzymują kody do furtki wejściowej .

Przedszkole posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki. Całe wyposażenie – środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma wymagane atesty. Przedszkole spełnia wymagania określone przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi. W swoich działaniach zawsze przestrzega przepisów zawartych w Instrukcjach BHP i Ppoż.. Przedszkole opracowało wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w budynku. Zdrowie i życie naszych wychowanków jest najwyższą wartością, dlatego wszyscy pracownicy, cyklicznie uczestniczą w szkoleniach pierwszej pomocy i maksymalnie starają się przewidywać zagrożenia, by zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu.

Powrót