SOBOTNIE SPOTKANIA INFORMACYJNE – na których rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola mają możliwość porozmawiania z dyrekcją, obejrzenia placówki i poznania zasad jej funkcjonowania.

DNI OTWARTE – październikowe, styczniowe, czerwcowe spotkania indywidualne dla rodziców „grup zerowych”, dotyczące początkowych, śródrocznych i końcowych diagnoz umiejętności wychowanków oraz konsultacje i rozmowy indywidualne dla rodziców pozostałych grup wiekowych, podsumowujące osiągnięcia i postępy edukacyjne swojego dziecka.

DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA POKAZOWE – organizowane przez wychowawców, umożliwiają bezpośrednią obserwację własnego dziecka podczas zadań edukacyjnych.

POKAZY TALENTÓW – organizowane przez instruktorów zajęć dodatkowych, prezentują umiejętności dzieci zdobyte podczas całorocznych zajęć dodatkowych – płatnych np. baletu, tańca nowoczesnego, gry na pianinie.

WARSZTATY Z UDZIAŁEM RODZICÓW – cyklicznie organizowane przy okazji uroczystości świątecznych, spotkania integracyjno – artystyczne, na których rodzice wspólnie z dziećmi: bawią się, śpiewają, tańczą, przygotowują tematyczne prace plastyczne.

WARSZTATY Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW – systematycznie organizowane zajęcia i zabawy edukacyjne przeznaczone dla najstarszych grup wiekowych oraz uczniów klas pierwszych i drugich – absolwentów naszego przedszkola. Sprzyjają integracji szkolno- przedszkolnej oraz poznaniu szkoły i obowiązków przez przyszłych pierwszoklasistów.

Powrót