Nasza kadra, to zespół składający się wyłącznie z wykształconych, z kilku i kilkunastoletnim doświadczeniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli specjalistów logopedy, psychologa.

W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze koncepcje i metody, bo wciąż podnosimy swoje kwalifikacje. Regularnie uczestniczymy w dodatkowych kursach, warsztatach, podejmujemy studia podyplomowe, zdobywamy kolejne stopnie awansu zawodowego. Nasza praca jest wspólną pasją, dzięki której z odwagą , odpowiedzialnością, poświęceniem , entuzjazmem osiągamy najlepsze efekty pracy z dziećmi. Wysoką kulturą , wrażliwością na potrzeby dzieci , systematyczną , partnerską współpracą z rodzicami budujemy ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoim zaangażowaniem inspirujemy dzieci do odkrywania świata, tworzenia różnorodnych projektów edukacyjnych, pięknych prac artystycznych, eksperymentowania oraz występowania na scenie.Pokazujemy, jak radzić sobie z emocjami, organizować czas, rozwijać zdolności, odkrywać hobby. Wspólnie odnosimy sukcesy, bo motywujemy do nowych wyzwań i działań, opartych na poczuciu wiary we własne możliwości , wzajemnym szacunku, pomocy, życzliwości. Gwarantujemy nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie, bo jesteśmy uznanymi profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej. Zapewniamy dzieciom dobry start, wyposażamy je w umiejętności , które dają im szanse osiągnięcia sukcesu w szkole. Dbamy o to, by każdy przedszkolak chciał i lubił się uczyć.

Powrót