Języki Obce w przedszkolu

Znajomość języków obcych pozwala dzieciom na efektywną komunikację, zwiększa ich wiedzę o świecie, uczy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur.
Naszą misją jest nieograniczone, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego i włoskiego.
Dwujęzyczność to inwestycja w rozwój każdego dziecka, fundament do budowy własnej przyszłości w każdym zakątku naszego Globu.

Celem naszego autorskiego programu nauki języków obcych jest stosowanie takich metod i technik oraz form pracy, dzięki którym dzieci w sposób aktywny, ciekawy, „zanurzone” są w świecie języka angielskiego i włoskiego. Program zawiera szereg celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, opierając naukę na powszechnie uznanych metodach: TOTAL PHYSICAL RESPONS (TPR), LANGUAGE IMMERSION oraz KOMUNIKACYJNE NAUCZANIE JĘZYKA (CLT). Metody te w naturalny sposób angażują dzieci w przyswajanie nowego słownictwa dając im praktyczne narzędzia komunikacji. Dwujęzyczność w przedszkolu powoduje, że zanika zróżnicowanie językowe, a dzieci „zanurzone” na co dzień w języku obcym podświadomie zaczynają go odbierać, przyswajać i posługiwać się na równi z ojczystym. Nasze przedszkolaki biorą udział w międzynarodowych projektach: Say Hello to the World oraz International Kindergarten wykorzystując w praktyce zdobyte umiejętności językowe. Poza tym udział w programach pozwala im pośrednio ( poprzez łącza internetowe) i bezpośrednio (odwiedziny studentów z całego świata) rozwinąć znajomość języka angielskiego, poszerzyć horyzonty, poznać w ciekawy sposób kulturę, sztukę, kulinaria, tradycje innych krajów, a przede wszystkim, w atrakcyjny sposób, skutecznie motywuje je do dalszej nauki.

Dostosowując program nauczania języka angielskiego i włoskiego do programu nauczania przedszkolnego (polskiego), wykorzystujemy odniesienia tematyczne. Podejście to sprzyja procesowi uczenia się, bowiem dzieci kojarzą słowa, funkcje, struktury i sytuacje z określonym tematem. Szybkie kojarzenie ułatwia zapamiętywanie, a nauka języka w realnym kontekście sprzyja zrozumieniu.

W bieżącym roku szkolnym systematycznie przygotowywać będziemy najstarsze grupy do międzynarodowego egzaminu YLE (Young Learners English Tests). Organizowany przez Cambridge University test, dzięki swej atrakcyjnej formie, pozwala na bezstresową, wiarygodną i obiektywną ocenę umiejętności językowych. Egzamin YLE skutecznie motywuje dzieci do dalszej pracy nad językiem obcym. Ponadto, jest doskonałym wstępem do kolejnych egzaminów językowych, które będą zdawać w przyszłości. Od roku 2015 wszyscy uczniowie klas VI szkół podstawowych zdają obowiązkowy test z języka angielskiego.

Dzięki znajomości języków obcych nasi Absolwenci są w stanie komunikować się w języku angielskim i włoskim, kupić pamiątki i zamówić ulubione danie w restauracji na wycieczce zagranicznej.

Dla wielu z nich język angielski stanie się kosmopolityczną pasją, która zintegruje cały świat w jedną ojczyznę.