Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 268 PN.

Nasza placówka powstała z przekonania, że wychowanie przedszkolne jest istotnym szczeblem w edukacji każdego dziecka. Priorytetem było stworzenie twórczego, nowoczesnego, bezpiecznego, renomowanego miejsca, które pod nadzorem Kuratorium, spełniając wszystkie wymogi Sanepidu, BHP, Ppoż., będzie wyróżniało się spośród innych.

Od pierwszego dnia i przez kolejne 14 lat odnosimy sukcesy, bo cechuje nas bardzo dobra organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej, efektywna nauka języków obcych i odpowiedzialność za każdego powierzonego nam wychowanka.

Prowadzimy ewaluację swoich działań, samoocenę warsztatu, osiągnięć, dogłębną analizę wyników spotkań rekrutacyjnych w szkole, a uzyskane wyniki służą do stałego doskonalenia i podnoszenia jakości pracy.Jesteśmy przedszkolem współpracującym z wieloma placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami.Uczestniczymy w wymianie studentów z różnych krajów świata poprzez udział w programach edukacyjnych i projektach międzynarodowych. Sukcesy odnosimy przede wszystkim w zakresie działań językowych, prozdrowotnych, sportowych, ekologicznych, muzycznych.

Działanie proekologiczne realizujemy między innymi poprzez projekt „Miasto bez elektryczności” poszerzając wiadomości o środowisku przyrodniczym w aspekcie cywilizacyjnym. W realizacji programu prozdrowotnego wspiera nas Dietetyk oraz Centrum Medyczne Medicover i Adrenaltika. Uczestniczymy w kampaniach charytatywnych, wspieramy fundacje „Mam serce”, „Mama marzenie”, Domy Dziecka i Samotnej Matki oraz akcjach społeczno – edukacyjnych „Cała Polska czyta dzieciom”, „Przyjaciele Misia Haribo”. Współpracujemy ze szkołami, by nasze dzieci wchodząc w nowe obowiązki, dobrze znały swoje przyszłe miejsce nauki i nauczycieli. Dodatkowo rozbudzamy zainteresowania organizując wycieczki, cykle imprez i uroczystości, uczestniczymy w między przedszkolnych i szkolnych konkursach.

Integrujemy przedszkolną społeczność angażując w życie placówki Rodziców, wdrażając ciekawe pomysły, zapraszając do współpracy osobowości z kręgu nauki, kultury, sztuki. Wspólnie podróżujemy po krainie dzieciństwa pomagając naszym podopiecznym poznawać otaczający świat, gromadzić nowe doświadczenia, odkrywać siebie i innych oraz budować system wartości. Pragniemy, aby Mali Podróżnicy kończyli przedszkolną edukację jako młodzi Obywatele Świata.

Powrót