Czesne: 1670 zł
w grupiet rzylatków , czterolatków i pięciolatków, płatne przez 12 miesięcy w roku, a w ostatniej grupie przedszkolnej “zerówka” płatne od września do czerwca.

Oplata rezerwacyjna (bezzwrotna): 1200 zł.
przy zapisie dziecka do przedszkola.

Numer konta: Bank Handlowy w Warszawie SA – City Handlowy: 38 1030 0019 0109 8530 0022 1181

Czesne za przedszkole obejmuje:

 1. Usługi opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze w godzinach 7:30 – 18:00
 2. Całodzienne wyżywienie ( 4 posiłki)
 3. Zajęcia programowe i dodatkowe (podstawowe)
  • język angielski (codziennie)
  • języki włoski (2 razy w tygodniu)
  • warsztaty muzyczne z elementami języka angielskiego (2 razy w tygodniu)
  •  gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy i języka angielskiego ( 2 razy w tygodniu)
  •  warsztaty plastyczno-ceramiczne (raz w tygodniu)
  •  warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego (2 razy w miesiącu)
  • koła zainteresowań (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
  • warsztaty integracyjno – poznawcze (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
  • spotkania ze sztuką (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
  • wycieczki w ciekawe miejsca w Warszawie i okolicach (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny) Przedszkolna jednostka lekcyjna w zależności od grupy wiekowej i rodzaju zajęć trwa: od 30 do 45 minut.
 4. Opiekę psychologa
 5. Ubezpieczenie
Powrót