Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00. Nasza placówka czynna jest również podczas wakacji i dostępna dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola w trakcie roku szkolnego. Istnieje możliwość organizacji na terenie przedszkola zaczarowanych weekendów. Przygotowujemy różnorodną ofertę sobotnich spotkań artystycznych, bajkowych, teatralnych, sportowych, ceramicznych, językowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia wspaniały czas i zabawę. Wolne dni wynikają z kalendarza świąt państwowych, religijnych, a także ustanowionych przez Dyrektora Przedszkola.

Tak wygląda plan dnia Małego Podróżnika:

7:30 Otwieramy placówkę
7:30 – 8:00 Zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia gimnastyczne przy muzyce, przygotowania do śniadania
8.00- 8.30 Świetlicowe poranki (wg tygodniowego harmonogramu): legendy i baśnie, bajki terapeutyczne, glottodydaktyczne piosenki i językowe zabawy ruchowe, zabawy fundamentalne i na koncentrację uwagi, zagadki i gry logiczne, zabawy angielskojęzyczne, zabawy logopedyczne, wprowadzenie do tematu dnia
8:00 – 8:45 Śniadanie
9:00 – 14.30 Zajęcia programowe z wychowawcą grupy, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, warsztaty artystyczne, spacer lub zabawy w przedszkolnym ogrodzie, czas odpoczynku lub udział w zajęciach wyciszających
12:30 – 13:30 Przygotowania do obiadu i obiad
14:30 – 15.30 Podwieczorek I
14.50 – 17.00 Zajęcia dydaktyczne uzupełniające, zajęcia wyrównawcze, zabawy swobodne i kierowane, koła zainteresowań, spacer lub zabawy w przedszkolnym ogrodzie, zajęcia dodatkowe – płatne (język angielski z native speakers, warsztaty ceramiczne, malarskie, muzyczne, taniec nowoczesny, balet klasyczny, klub szachowy, sekcja sportowa – basen, judo, tenis, capoeria, joga, piłka nożna)
17:00 Podwieczorek II
15:30 -18:00 W grupach starszych wyrównawcze zajęcia indywidualne z wychowawcą, rozmowy wychowawcze, wspólne gry i zabawy edukacyjne, zabawy swobodne, zajęcia plastyczne lub muzyczne prowadzone przez wychowawców, koła zainteresowań, zajęcia indywidualne dodatkowo płatne: logopedia, nauka gry na pianinie
18:00 Zamykamy placówkę
Powrót