Edukacja zdalna jest kwestią kontrowersyjną i wiele osób wątpi w jej celowość oraz skuteczność, zwłaszcza na tak szczególnym etapie jak przedszkole. Niestety sytuacja obecnie panująca na świecie, zmusza nas do decydowania się na rozwiązania, które nie są idealne. Jednym z nich jest zdalna edukacja przedszkolna. Chociaż pomysł pozornie może wydawać się niezbyt dobry, mimo pewnych wad, ma również swoje zalety.

Po co wprowadzana jest edukacja zdalna w przedszkolu?

W trakcie pandemii, gdy zawieszone zostało kształcenie stacjonarne, zgodnie w Rozporządzeniem MEN, wszystkie jednostki oświaty, w tym przedszkola, są w dalszym ciągu zobowiązane do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki temu dzieci nie tracą szansy na otrzymanie odpowiedniego kształcenia, które pomoże im w rozwoju oraz przygotuje je na dalsze etapy kształcenia.

Wprowadzenie nauki zdalnej jest bardzo ważne, ponieważ stanowi rozwiązanie pozwalające na podtrzymanie ciągłości procesu nauki oraz dalszego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego i poznawczego.

Nauka przed komputerem może być szkodliwa

Oczywiście kształcenie maluchów przez internet nie jest rozwiązaniem idealnym. Dzieci w tym wieku w ogólne nie powinny przesiadywać przed komputerem, ponieważ może mieć to negatywny wpływ dla ich wzroku oraz inne aspekty rozwoju. Z tego względu należy ograniczyć czas, jaki dziecko spędza w ten sposób.

Współpraca nauczyciela z rodzicem

Właśnie dlatego tak ważne, by proces nauczania był wspomagany przez rodziców. Kluczowy jest tutaj ich kontakt z nauczycielem, który określi sposób organizacji domowych form wspierania rozwoju dziecka. Takie podejście może okazać się nie tylko efektowne, ale stanie się także ogromnym plusem zdalnego nauczania. Będzie to bowiem okazja do spędzenia czasu z dzieckiem oraz udzielenie mu pomocy w rozwoju.

Możliwość budowania samodzielności

Odpowiednio realizowana edukacja domowa będzie stanowiła okazję do nauczania dzieci samodzielności. W trakcie wykonywania poszczególnych aktywności, maluch będzie mógł sam podejmować decyzje, samodzielnie bawić się, czy sprzątać po wykonaniu konkretnych ćwiczeń.