Dziękujemy wszystkim nauczycielom za inspirujące zajęcia, wspaniałą naukę i zabawę, zrozumienie
i gotowość pomocy w każdej sytuacji.