Nasz program dydaktyczno – wychowawczy opracowany zgodnie z Podstawą Programową MEN, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń i wymogów szkolnych, wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci i ukierunkowuje kształcenie zgodne z potencjałem i możliwościami wychowanków.

Wszystkie grupy realizują zadania dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji językowej, wielokulturowej, matematycznej, ekologicznej, przyrodniczej, zdrowotnej, społecznej, ruchowej i artystycznej.

Materiał programowy integrując treści tematyczne na płaszczyźnie trzech języków: polskiego, angielskiego i włoskiego sprawia, że dzieci naturalnie uczą się języków obcych, zwiększają swoje możliwości edukacyjne, myślą twórczo, posiadają umiejętności abstrahowania i większą zdolność koncentracji.

Program został opracowany tak, aby :

Nasza placówka znalazła złoty środek między potrzebami dzieciństwa, a wymogami udanego startu szkolnego. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką poprzez zabawę, a kontaktami społecznymi i pielęgnowaną inteligencją emocjonalną. Pozwalamy dzieciom doświadczać nowych rzeczy, eksperymentować, zdobywać wiadomości i umiejętności wykorzystując nie tylko uznane metody, ale również : Projekty Badawcze, Zabawy Fundamentalne, Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu Dennisona, artystyczne Metody Karola Orffa , Rudolfa Labana, Metodę Batii Strauss, oraz program Baby – Einstein i wiele innych. Na zakończenie edukacji przedszkolnej nasz Absolwent, wszechstronnie przygotowany do nauki w szkole, kieruje się zasadą „pomyśl, zaplanuj, zrealizuj i sprawdź, a osiągniesz każdy wyznaczony cel”. Pewny swoich kompetencji, kreatywny, twórczy, wie jak poznać i zrozumieć otaczający go świat. Z zaangażowaniem wywiązuje się ze wszystkich powierzonych obowiązków, bo nauczył się logicznie myśleć, skupiać uwagę na zadaniu, bazować na zdobytych wiadomościach. Umie korzystać z wielorakich rozwiązań, gdyż cechuje go śmiałość, wiara we własne siłyi możliwości, umiejętność radzenia sobie z sukcesem lub porażką.

Szeroka wiedza o świecie, różnorodność zainteresowań, znajomość języków obcych, a także umiejętność pracy w zespole sprawia, że Absolwent Przedszkola Mały Podróżnik zostaje wzorowym uczniem i przykładem do naśladowania dla innych.

Powrót