Program dydaktyczno – wychowawczy Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Mały Podróżnik został opracowany zgodnie z Podstawą Programową MEN i stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń i wymogów szkolnych, wszechstronnie stymuluje rozwój Dzieci i ukierunkowuje kształcenie zgodne z potencjałem i możliwościami naszych Wychowanków.

Program obejmuje:

Edukację językową, matematyczną, społeczną i emocjonalną, przyrodniczą, wielokulturową, ekologiczną, zdrowotną, ruchową i artystyczną poprzez :

Glottodydaktykę – program nauki pisania i czytania wg koncepcji prof. B. Rocławskiego

Dziecięcą matematykę – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metodę Dobrego Startu – program Magdy Bogdanowicz

Metodę Ruchu Rozwijającego – program Weroniki Sherborne

Metodę pedagogiki zabawy – Klanza

Edukację przez Ruch – program Doroty Dziamskiej

Autorskie programy nauczania

Projekty badawcze

Tematyczne konkursy wiedzy

Zabawy Fundamentalne

Zabawy z kodowaniem

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu Dennisona

Artystyczne Metody Karola Orffa , Rudolfa Labana, Metodę Batii Strauss

Bajkoterapię

Terapię ręki

Udział w wydarzeniach kulturalnych, tematycznych warsztatach, wycieczkach edukacyjnych po Polsce

Nasza placówka znalazła złoty środek między potrzebami dzieciństwa, a wymogami udanego startu szkolnego. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką poprzez zabawę, a kontaktami społecznymi i pielęgnowaną inteligencją emocjonalną. Towarzyszymy Dzieciom w podróżowaniu do świata wiedzy i umiejętności, wspieramy w dorastaniu, dojrzewaniu i usamodzielnianiu się.

 

Co wyróżnia Absolwenta Małego Podróżnika

 • odporność emocjonalna potrzebna w nowych i trudnych sytuacjach, umiejętność akceptacji sukcesów i porażek
 • umiejętności społeczne niezbędne do współpracy w zabawie i zadaniach edukacyjnych
 • system wartości, wiara w siebie i innych, asertywna postawa wobec niepożądanych zachowań
 • umiejętność porozumiewania się, wyrażania swoich potrzeb, rozwiązywania problemów oraz budowania trwałych relacji i nawiązywania przyjaźni
 • tolerancja wobec otaczającego świata
 • wysoka samodzielność
 • szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin
 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i włoskim
 • znajomość swoich mocnych stron, wszechstronność zainteresowań
 • rozwijanie pasji i talentów
 • umiejętność czytania, pisania
 • umiejętność liczenia, klasyfikowania, myślenia przyczynowo – skutkowego
 • koncentracja uwagi, pamięć i logiczne myślenie
 • sprawność fizyczna
 • świadomość ważności zdrowego odżywania i aktywności ruchowej
 • zrozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego