Uważamy, że partnerska współpraca z rodzicami jest koniecznym elementem, aby wychowanie i edukacja powierzonych nam dzieci, odbywała się zgodnie z najwyższymi standardami. W naszym przedszkolu z uwagą wsłuchujemy się w oczekiwania, realizujemy sugestie i szanujemy Państwa wolę. Wspólne kontakty realizujemy poprzez cotygodniowe listy wysyłane drogą mailową, zebrania, dni otwarte, codzienną rozmowę z nauczycielem, różnorodne spotkania, warsztaty i wiele innych. Nasz zespół – nauczyciele i dyrekcja przedszkola jest otwarty na bezpośrednie spotkania i rozmowy z Państwem, gotów do tego, by na bieżąco omawiać i rozwiązywać problemy, trudne sytuacje wychowawcze, brać pod uwagę sugestie dotyczące organizacji pracy przedszkola. Stoimy na stanowisku, że szczerość, otwartość, wzajemne zaufanie i szacunek, to podstawa udanej komunikacji i współpracy, które zapewnią nam sukces w naszej pracy pedagogicznej.