Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik

where learning is a journey

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik oferujemy rozbudowany harmonogram zajęć podstawowych oraz bogaty pakiet zajęć dodatkowych dla chętnych.

W ramach czesnego oferujemy:

 • usługi opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze w godzinach 7:30 – 18:00
 • całodzienne wyżywienie ( 4 – 5 posiłków) z uwzględnieniem diety eliminacyjnej
 • język angielski – poranne zajęcia z lektorem (codziennie)
 • język angielski – popołudniowe zajęcia z lektorem (codziennie)
 • język angielski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • języki włoski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • warsztaty muzyczne (2 razy w tygodniu)
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy ( 2 razy w tygodniu)
 • warsztaty kulinarne (2 razy w miesiącu)
 • warsztaty tematyczne (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • koła zainteresowań (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • spotkania ze sztuką (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • wycieczki w ciekawe miejsca w Warszawie i w Polsce (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • prezenty okolicznościowe ( święta, home projekty )
 • opiekę psychologa
 • opiekę pedagoga specjalnego

 

 

Przedszkolna jednostka dydaktyczna w zależności od wieku i liczebności grupy, rodzaju zajęć trwa od 30 do 45 minut.

Zachęcamy Małych Podróżników do udziału w specjalnie przygotowanych zajęciach dodatkowych. Prowadzonych przez doświadczonych, wykwalifikowanych instruktorów, specjalistów, trenerów.

Zajęcia dodatkowe – płatne odbywają się od października do połowy czerwca, podzielone są na dwa semestry.

 

Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik proponuje:

 • zajęcia multisensoryczne
 • TUS ( trening umiejętności społecznych )
 • zajęcia logopedyczne
 • taniec nowoczesny i towarzyski
 • balet klasyczny
 • jogę
 • akrobatykę
 • capoeirę
 • klub szachowy
 • tenis
 • judo
 • basen
 • warsztaty ceramiczne
 • naukę gry na pianinie

Istnieje możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowo płatnych, uwzględniającej sugestie Rodziców.

Sobotnie zajęcia adaptacyjne

Dwugodzinne spotkania z dziećmi, które w przyszłości zostaną przedszkolakami, odbywają się w soboty przez cały rok szkolny. Podczas tych spotkań, w trakcie wspólnych zabaw ruchowych, muzycznych, słownych i plastycznych, dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, wyrażania swoich potrzeb oraz poznają przedszkole i pracujących tam nauczycieli. Uczestnictwo w tych zajęciach jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego do czwartku. Koszt 40 zł. za zajęcia.

 

Sobotnie Dni Otwarte

Na sobotnie dni otwarte składają się dwugodzinne zabawy dzieci z nauczycielami oraz możliwość rozmowy rodziców z dyrektorem placówki i zapoznanie się z jej organizacją. Daty konkretnych spotkań są umieszczone na stronie głównej – organizujemy je cztery razy do roku. Sobotnie zajęcia są bezpłatne, a uczestnictwo w nich jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego do czwartku poprzedzającego wskazaną sobotę.

 

Sierpniowe Zajęcia Adaptacyjne

Sierpniowe spotkania adaptacyjne są skierowane do dzieci, które od pierwszego września zaczną regularnie uczęszczać do przedszkola. Mają one miejsce zawsze przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia i odbywają się w godzinach: 10:00 – 12:00. Są to zajęcia obowiązkowe, gdyż z doświadczenia wiemy, że uczestnictwo w nich sprzyja łagodniejszemu i szybszemu procesowi adaptacyjnemu dzieci. Natomiast korzyścią jaką rodzice wynoszą z tych spotkań jest poznanie nauczycieli, jak również sposobów funkcjonowania placówki. Zajęcia te są bezpłatne

SOBOTNIE SPOTKANIA INFORMACYJNE
– na których rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola mają możliwość porozmawiania z dyrekcją, obejrzenia placówki i poznania zasad jej funkcjonowania.

 

DNI OTWARTE
– październikowe, styczniowe, czerwcowe spotkania indywidualne dla rodziców „grup zerowych”, dotyczące początkowych, śródrocznych i końcowych diagnoz umiejętności wychowanków oraz konsultacje i rozmowy indywidualne dla rodziców pozostałych grup wiekowych, podsumowujące osiągnięcia i postępy edukacyjne swojego dziecka.

 

DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA POKAZOWE
– organizowane przez wychowawców, umożliwiają bezpośrednią obserwację własnego dziecka podczas zadań edukacyjnych.

 

POKAZY TALENTÓW
– organizowane przez instruktorów zajęć dodatkowych, prezentują umiejętności dzieci zdobyte podczas całorocznych zajęć dodatkowych – płatnych np. baletu, tańca nowoczesnego, gry na pianinie.

 

WARSZTATY Z UDZIAŁEM RODZICÓW
– cyklicznie organizowane przy okazji uroczystości świątecznych, spotkania integracyjno – artystyczne, na których rodzice wspólnie z dziećmi: bawią się, śpiewają, tańczą, przygotowują tematyczne prace plastyczne.

 

WARSZTATY Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW
– systematycznie organizowane zajęcia i zabawy edukacyjne przeznaczone dla najstarszych grup wiekowych oraz uczniów klas pierwszych i drugich – absolwentów naszego przedszkola. Sprzyjają integracji szkolno- przedszkolnej oraz poznaniu szkoły i obowiązków przez przyszłych pierwszoklasistów.