SOBOTNIE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Dwugodzinne spotkania z dziećmi, które w przyszłości zostaną przedszkolakami, odbywają się w soboty przez cały rok szkolny. Podczas tych spotkań, w trakcie wspólnych zabaw ruchowych, muzycznych, słownych i plastycznych, dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, wyrażania swoich potrzeb oraz poznają przedszkole i pracujących tam nauczycieli. Uczestnictwo w tych zajęciach jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego do czwartku. Koszt 40 zł. za zajęcia.

SOBOTNIE DNI OTWARTE

Na sobotnie dni otwarte składają się dwugodzinne zabawy dzieci z nauczycielami oraz możliwość rozmowy rodziców z dyrektorem placówki i zapoznanie się z jej organizacją. Daty konkretnych spotkań są umieszczone na stronie głównej – organizujemy je cztery razy do roku. Sobotnie zajęcia są bezpłatne, a uczestnictwo w nich jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego do czwartku poprzedzającego wskazaną sobotę.

SIERPNIOWE ZAJECIA ADAPTACYJNE

Sierpniowe spotkania adaptacyjne są skierowane do dzieci, które od pierwszego września zaczną regularnie uczęszczać do przedszkola. Mają one miejsce zawsze przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia i odbywają się w godzinach: 10:00 – 12:00. Są to zajęcia obowiązkowe, gdyż z doświadczenia wiemy, że uczestnictwo w nich sprzyja łagodniejszemu i szybszemu procesowi adaptacyjnemu dzieci. Natomiast korzyścią jaką rodzice wynoszą z tych spotkań jest poznanie nauczycieli, jak również sposobów funkcjonowania placówki. Zajęcia te są bezpłatne

Powrót