W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik Dzieci nabywają kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim i włoskim w sposób naturalny podczas zajęć edukacyjnych, zabaw, posiłków, wycieczek.

Autorski program nauczania języków obcych opracowany przez naszą placówkę realizujemy poprzez codzienne :

 • zajęcia z lektorem językowym w godzinach rannych i popołudniowych
 • popołudniowe gry i zabawy z native speakerem ( język angielski i włoski )
 • stosowanie zwrotów językowych przez Wychowawców grup
 • przygotowanie najstarszych Przedszkolaków do egzaminu Cambridge English Qualifications YLE
 • działania edukacyjne mające na celu wzbogacanie wiedzy dotyczącej kultury krajów anglosaskich
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach np. Say Hello to the World
 • aktywności artystyczne: przedstawienia, festiwale, spotkania z gośćmi specjalnymi

 

Jak uczymy języków w Małym Podróżniku

W naszej placówce metody nauczania wykorzystują naturalną chęć Dzieci do uczenia się i poznawania świata. Nauka przez zabawę sprawia Przedszkolakom ogromną radość i motywuje do swobodnego posługiwania się językiem obcym.

 • Immersja językowa – zanurzenie w języku obcym, Lektor i Native Speaker mówią do Dzieci wyłącznie w języku obcym
 • CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w czasie zajęć językowych,

matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych

 • CLT – komunikacyjne nauczanie języka oparte na współpracy w grupie, sprzyjające budowaniu relacji społecznych
 • DIRECT METHOD (metoda bezpośrednia) – motywowanie do mówienia i słuchania w języku obcym, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi

 

Nasze cele w nauce języka angielskiego i włoskiego  

 • przezwyciężanie barier w mówieniu
 • rozumienie mowy ze słuchu
 • używanie języka obcego w sytuacjach codziennych
 • posługiwanie się prawidłową wymową
 • uwrażliwienie na inną kulturę i zwiększenie wiedzy o świecie