Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik jest wpisane do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 268 PN.

Nasza placówka powstała w 2001 roku z przekonania, że wychowanie przedszkolne jest istotnym szczeblem w edukacji każdego dziecka. Priorytetem było stworzenie twórczego, nowoczesnego, bezpiecznego, renomowanego miejsca, które pod nadzorem Kuratorium, spełnia wszystkie wymogi Sanepidu, BHP, Ppoż.

Spośród innych miejsc wyróżnia nas bardzo dobra organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej, efektywna nauka języków obcych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych wychowanków
i zwracanie uwagi na jego potrzeby.

Przedszkole Mały Podróżnik jest placówką bliskościową, gdzie ważne są atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu i akceptacji, poznanie siebie i zrozumienie emocji ( własnych i innych ) , które w przyszłości staną się fundamentem budowania właściwych relacji międzyludzkich.

Prowadzimy ewaluację swoich działań, samoocenę warsztatu, osiągnięć, dogłębną analizę wyników spotkań rekrutacyjnych w szkole, a uzyskane wyniki służą do stałego doskonalenia
i podnoszenia jakości pracy. Jesteśmy przedszkolem współpracującym z wieloma placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami. Uczestniczymy w wymianie studentów z różnych krajów świata poprzez udział
w programach edukacyjnych i projektach międzynarodowych. Sukcesy odnosimy przede wszystkim w zakresie przygotowania dzieci do edukacji szkolnej, nauczania języków obcych, działań prozdrowotnych, sportowych, ekologicznych, artystycznych.

W Przedszkolu Mały Podróżnik integrujemy przedszkolną społeczność angażując w życie placówki Rodziców, wdrażając ciekawe pomysły, zapraszając do współpracy osobowości z kręgu nauki, kultury, sztuki. Wspólnie podróżujemy po krainie dzieciństwa pomagając naszym podopiecznym poznawać otaczający świat, gromadzić nowe doświadczenia, odkrywać siebie oraz budować system wartości.
Pragniemy, aby Mali Podróżnicy kończyli przedszkolną edukację jako młodzi Obywatele Świata.

Nasza kadra, to zespół składający się wyłącznie z wykształconych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistów –  logopedy i psychologa.

Mocne strony Nauczycieli Małego Podróżnika:

 • wykorzystywanie najnowszych koncepcji i metod pracy
 • wszechstronna wiedza zdobyta na kursach, warsztatach, studiach podyplomowych
 • osiąganie kolejnych stopni awansu zawodowego
 • praca z pasją, entuzjazmem i odpowiedzialnością
 • wysoka kultura
 • wrażliwość na potrzeby dzieci
 • partnerska współpraca z rodzicami
 • tworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery w Przedszkolu
 • inspirowanie Dzieci do odkrywania świata
 • tworzenie ciekawych projektów edukacyjnych
 • umiejętność pracy z emocjami
 • motywacja Dzieci do nowych wyzwań i działań
 • gwarancja nauczania i wychowania na najwyższym poziomie

Nasze jasne, przestronne i przytulne przedszkole znajduje się w zacisznej, willowej części Starego Mokotowa.

Budynek Małego Podróżnika:

 • jest bezpieczny, ogrodzony – wyposażony w kamery na zewnątrz
 • posiada dwa piętra – pięć sal dydaktycznych, jadalnię, salę gimnastyczną, logopedyczną
 • dysponuje dużym placem zabaw, na którym znajdują się sprzęty z atestami
 • spełnia wymagania określone przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi

Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole opracowało wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa Dzieci. Zdrowie i życie naszych Wychowanków jest najwyższą wartością, dlatego Kadra Małego Podróżnika także cyklicznie uczestniczy w szkoleniach pierwszej pomocy oraz pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej organizuje próbną ewakuację.