Mały Podróżnik - Niepubliczne Przedszkole dwujęzyczne

Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole

Mały Podróżnik

Because learning is a journey.

Najlepszy wybór

Ponad 600. naszych Absolwentów kontynuuje naukę w najlepszych szkołach w Warszawie

98,9% zdawalności.

Czesne w roku szkolnym 2024/2025
wynosi 2 500 zł/m-c.

Mały Podróżnik

Nauka języków

angielski i włoski

W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik dzieci uczą się obok języka ojczystego mówić w języku angielskim i włoskim w sposób naturalny podczas zajęć edukacyjnych, zabaw, posiłków oraz wycieczek.

Autorski program nauczania języków obcych opracowany przez naszą placówkę realizujemy poprzez codzienne :

 • Zajęcia z lektorem językowym w godzinach rannych i popołudniowych
 • Popołudniowe gry i zabawy z native speakerem (język angielski i włoski)
 • Stosowanie zwrotów językowych przez Wychowawców grup
 • Przygotowanie najstarszych Przedszkolaków do egzaminu Cambridge English Qualifications YLE
 • Działania edukacyjne mające na celu wzbogacanie wiedzy dotyczącej kultury krajów anglosaskich
 • Uczestnictwo w międzynarodowych projektach np. Say Hello to the World
 • Aktywności artystyczne: przedstawienia, festiwale, spotkania z gośćmi specjalnymi

Jak uczymy języków w Małym Podróżniku?

W naszej placówce metody nauczania wykorzystują naturalną chęć Dzieci do uczenia się i poznawania świata. Nauka przez zabawę sprawia Przedszkolakom ogromną radość i motywuje do swobodnego posługiwania się językiem obcym.

Immersja językowa

Immersja językowa

zanurzenie w języku obcym, Lektor i Native
Speaker mówią do Dzieci wyłącznie w języku obcym

CLIL

CLIL

zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w czasie zajęć językowych, matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych

CLT

komunikacyjne nauczanie języka oparte na
współpracy w grupie, sprzyjające budowaniu relacji społecznych

DIRECT METHOD

(metoda bezpośrednia) – motywowanie do mówienia i słuchania w języku obcym, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi

Nasze cele w nauce języka angielskiego i włoskiego

 • Przezwyciężanie barier w mówieniu
 • Rozumienie mowy ze słuchu
 • Używanie języka obcego w sytuacjach codziennych
 • Posługiwanie się prawidłową wymową
 • Uwrażliwienie na inną kulturę i zwiększenie wiedzy o świecie

Nasza placówka znalazła złoty środek między potrzebami dzieciństwa, a wymogami udanego startu szkolnego. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką poprzez zabawę, a kontaktami społecznymi i pielęgnowaną inteligencją emocjonalną. Towarzyszymy Dzieciom w podróżowaniu do świata wiedzy i umiejętności, wspieramy w dorastaniu, dojrzewaniu i usamodzielnianiu się.

Poznaj nas.

Co wyróżnia Absolwenta Małego Podróżnika?

 • Odporność emocjonalna potrzebna w nowych i trudnych sytuacjach, umiejętność akceptacji sukcesów i porażek
 • Umiejętności społeczne niezbędne do współpracy w zabawie i zadaniach edukacyjnych
 • System wartości, wiara w siebie i innych, asertywna postawa wobec niepożądanych zachowań
 • Umiejętność porozumiewania się, wyrażania swoich potrzeb, rozwiązywania problemów oraz budowania trwałych relacji i nawiązywania przyjaźni
 • Tolerancja wobec otaczającego świata
 • Wysoka samodzielność
 • Szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin
 • Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i włoskim
 • Znajomość swoich mocnych stron, wszechstronność zainteresowań
 • Rozwijanie pasji i talentów
 • Umiejętność czytania, pisania
 • Umiejętność liczenia, klasyfikowania, myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Koncentracja uwagi, pamięć i logiczne myślenie
 • Sprawność fizyczna
 • Świadomość ważności zdrowego odżywania i aktywności ruchowej
 • Zrozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
Przedszkole dwujęzyczne

Nasz program

Program dydaktyczno-wychowawczy Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Mały Podróżnik został opracowany zgodnie z Podstawą Programową MEN i stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń i wymogów szkolnych, wszechstronnie stymuluje rozwój Dzieci i ukierunkowuje kształcenie zgodne z potencjałem i możliwościami naszych Wychowanków.

Program obejmuje:

Edukację językową, matematyczną, społeczną i emocjonalną, przyrodniczą, wielokulturową, ekologiczną, zdrowotną, ruchową i artystyczną poprzez :

Glottodydaktykę – program nauki pisania i czytania wg koncepcji prof. B. Rocławskiego
Dziecięcą matematykę – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Metodę Dobrego Startu – program Marty Bogdanowicz
Metodę Ruchu Rozwijającego – program Weroniki Sherborne
Metodę pedagogiki zabawy – Klanza
Edukację przez Ruch – program Doroty Dziamskiej
Autorskie programy nauczania
Projekty badawcze
Tematyczne konkursy wiedzy
Zabawy Fundamentalne
Zabawy z kodowaniem
Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu Dennisona
Artystyczne Metody Karola Orffa , Rudolfa Labana, Metodę Batii Strauss
Bajkoterapię
Terapię ręki
Udział w wydarzeniach kulturalnych, tematycznych warsztatach, wycieczkach edukacyjnych po Polsce

Projekt szkoła

Od 2002 roku z powodzeniem przygotowujemy Dzieci do podjęcia edukacji w renomowanych, niepublicznych placówkach w Warszawie. Wyróżniająca wiedza, umiejętności, adekwatne zachowanie Absolwentów Przedszkola Mały Podróżnik podczas pierwszych tygodni nauki w szkole zaowocowały współpracą ze szkołami podstawowymi. Solidne przygotowanie do szkoły rozpoczynamy już w najmłodszej grupie poprzez:

Group 10593

Rozwijanie uzdolnień

Group 10594

Nabywanie umiejętności
czytania, pisania i liczenia

Group 10595

Budowanie
systemu wartości

Group 10596

Kształtowanie
odporności emocjonalnej

Group 10597

Wspieranie umiejętności społecznych

Dbanie o zdrowie
i sprawność fizyczną

Group 10599

Poszerzanie wiedzy
o świecie aktywizowanie
przez muzykę,
małe formy teatralne
oraz sztuki plastyczne

Group 10600

Wzmacnianie samodzielności

Program nauczania uwzględnia wszystkie wymagania, wskazówki szkolnych pedagogów, przygotowuje nie tylko do rozmów rekrutacyjnych, ale również do prawidłowego funkcjonowania na terenie szkoły, do pełnienia roli dobrego ucznia.

Ponadto, wspólnie ze szkołami organizujemy warsztaty edukacyjne dla najstarszych grup przedszkolnych i uczniów klas pierwszych i drugich. Spotykamy się w szkole przy okazji realizacji projektów, przedstawień teatralnych, konkursów naukowych. Wraz z nauczycielami dzielimy się swoim doświadczeniem, tworzymy spójny system dydaktyczno-wychowawczy, opracowujemy diagnozy umiejętności, program pracy z Dzieckiem uzdolnionym
lub wymagającym pracy wyrównawczej.

Absolwent Przedszkola Mały Podróżnik z ekologicznym poglądem na świat,
z wszechstronną wiedzą, wysoką kulturą osobistą, potrafiący współpracować
w grupie, czytać i liczyć jest gotowy sprostać wszelkim wymaganiom szkolnym.

Group 54
Najlepszy wybór

Z dumą informujemy, że

98,9%

Absolwentów Przedszkola Mały Podróżnik z sukcesem przechodzi rozmowy rekrutacyjne
w prywatnych i społecznych szkołach pierwszego wyboru
i rozpoczyna w nich kolejny etap edukacji.

Zajęcia podstawowe

W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik oferujemy rozbudowany harmonogram zajęć podstawowych, który pozwoli Twojemu Dziecku osiągnąć samodzielność, nauczy współdziałać w grupie, rozwinie kompetencje językowe
i otworzy je na nowe doświadczenia i wiedzę.

W ramach czesnego Przedszkole Mały Podróżnik oferuje:

 • Usługi opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w godz. 7:30-18:00
 • Całodzienne wyżywienie (4-5 posiłków) z uwzględnieniem diety eliminacyjnej
 • Język angielski – poranne zajęcia z lektorem (codziennie)
 • Język angielski – popołudniowe zajęcia z lektorem (codziennie)
 • Język angielski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • Język włoski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • Warsztaty muzyczne (2 razy/tyg.)
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy (2 razy/tyg.)
 • Warsztaty kulinarne (2 razy/m-c)
 • Warsztaty tematyczne (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • Koła zainteresowań (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • Spotkania ze sztuką (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • Wycieczki w ciekawe miejsca w Warszawie i w Polsce (wg harmonogramu w bieżącym roku szkolnym)
 • Prezenty okolicznościowe (święta, home projekty)
 • Opiekę psychologa
 • Opiekę pedagoga specjalnego

Zajęcia dodatkowe

Zachęcamy Małych Podróżników do udziału w specjalnie przygotowanych zajęciach dodatkowych, dzięki którym Dzieci rozwiną pasje i zainteresowania, wzmocnią swój rozwój fizyczny i kreatywnie spędzą czas w przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe, płatne, prowadzą doświadczeni, wykwalifikowani instruktorzy, specjaliści, trenerzy. Odbywają się od października do połowy czerwca i podzielone są na dwa semestry.

AdobeStock_318056697

Przedszkole Mały Podróżnik proponuje:

 • zajęcia multisensoryczne
 • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • zajęcia logopedyczne
 • taniec nowoczesny i towarzyski
 • balet klasyczny
 • jogę
 • akrobatykę
 • capoeirę
 • klub szachowy
 • tenis
 • judo
 • basen
 • warsztaty ceramiczne
 • naukę gry na pianinie

Podróże małe i duże

Learning is a journey – zapraszamy Twoje Dziecko na wspólne podróżowanie po świecie wiedzy, umiejętności i wyobraźni. Wierzymy, że najlepiej uczymy się poprzez doświadczenie, eksplorację, odkrywanie. Dzięki naszym podróżom małym i dużym Przedszkolaki poznają języki, kulturę, sztukę, architekturę i kuchnię mieszkańców
w różnych miejscach w Polsce i na świecie.

AdobeStock_693791959

Projekt podróżniczy w Przedszkolu Mały Podróżnik obejmuje:

 • 3- dniowe wyjazdy na Zielone Przedszkole
 • całodniowe wycieczki np. pociągiem do Krakowa
 • wycieczki plenerowe
 • warsztaty naukowo-przyrodnicze w gospodarstwach agroturystycznych
 • tematyczne Dni Specjalne
 • projekty badawcze
 • eksperymenty i doświadczenia naukowe
 • wyjścia do teatru, kina, muzeum
 • niedzielne poranki w filharmonii
 • spotkania literackie
 • koła kulinarne z potrawami z całego świata
 • warsztaty gotowania w restauracji
przedszkole
Twoje dziecko zasługuje na wszystko.

Zadzwoń do nas.
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Naszą misją jest, żeby Mali Podróżnicy kończyli przedszkolną edukację jako Młodzi Obywatele Świata

  Nasi partnerzy