Zerówka Małego Podróżnika to miejsce, gdzie Dzieci zdobywają praktyczne umiejętności, rozwijają wiedzę poznawczą i stają się niezwykle samodzielne. W budowaniu wiary we własne możliwości oraz kształtowaniu postawy dojrzałego ucznia sprzyjają między innymi kilkudniowe wyjazdy na Zielone Przedszkole ( dwa razy w roku ) oraz jednodniowe wycieczki po Polsce. Pobyt bez Rodziców jest doskonałą okazją, by nauczyć się podejmować decyzje, organizować czas wolny oraz swobodnie i bezpiecznie funkcjonować w nowym środowisku.

Celem edukacji w zerówce jest przygotowanie Małego Podróżnika do roli ucznia w wybranej przez Rodziców w szkole podstawowej.
Dobrze ugruntowana wiedza, pewność siebie, motywacja do nauki, chęć odkrywania świata oraz wysoka samodzielność są kluczowe w odnoszeniu sukcesów w szkole.

Zerówka w Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik zapewnia :

  • priorytetowe przygotowanie Dzieci do spotkań rekrutacyjnych w społecznych i prywatnych szkołach
  • wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych
  • realizowanie rozszerzonej Postawy Programowej
  • naukę czytania ze zrozumieniem i pisania
  • doskonalenie biegłości grafomotorycznej
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań
  • ścisłą współpracę Wychowawców, specjalistów i Rodziców w budowaniu pozytywnego obrazu szkoły
  • tworzenie diagnoz gotowości szkolnej
  • motywowanie Dzieci do podejmowania wyzwań edukacyjnych

Myślisz o najlepszej szkole
dla swojego dziecka?

Przygotuj je na nią jak najlepiej.
Przyjęcia do Zerówki rozpoczęte.
Zarezerwuj jedno z niewielu miejsc już teraz!
Zadzwoń lub umów się na spotkanie.