Mały Podróżnik - Niepubliczne Przedszkole dwujęzyczne

Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole

Mały Podróżnik

Because learning is a journey.

Dialog
i otwartość
strefa rodzica

Szczerość, otwartość, szacunek to podstawa naszej komunikacji.

W naszym przedszkolu z uwagą wsłuchujemy się w oczekiwania, realizujemy sugestie i szanujemy Państwa potrzeby . Wspólne kontakty realizujemy poprzez cotygodniowe listy wysyłane drogą mailową, zebrania, dni otwarte, codzienną rozmowę z Wychowawcą, okolicznościowe spotkania i warsztaty.

Group 355
Group 357

Spotkania

informacyjne

Przez cały rok zapraszamy na spotkania informacyjne Rodziców zainteresowanych zapisem Dziecka do Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Mały Podróżnik.
W czasie spotkania mają Państwo możliwość porozmawiania z Dyrekcją, obejrzenia placówki i poznania zasad jej funkcjonowania.

Zebrania

początkoworoczne

–organizacyjne

Na początku każdego roku szkolnego zachęcamy do udziału w zebraniach początkoworocznych Rodziców grup 4,5,6 latków w czasie, których poruszamy tematy organizacyjne (przedstawiamy zarys pracy dydaktycznej, plan wydarzeń, podręczniki) omawiamy wybrane punkty Regulaminu i Statutu Przedszkola, Umowy o świadczeniu usług a także Procedury Bezpieczeństwa.

W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy Rodziców trzylatków na spotkanie podsumowujące okres adaptacji. W tym samym tygodniu jest również zebranie z udziałem Dyrekcji, Wychowawców, psychologa, celem jego jest omówienie zasad funkcjonowania najmłodszej grupy.

AdobeStock_638257690
6
Grupy sześciolatków

październiku, styczniu, maju zapraszamy Rodziców grup zerówkowych na spotkania indywidualne dotyczące początkowych, śródrocznych i końcowych diagnoz gotowości szkolnej Wychowanków.

3-4-5
Grupy trzy-, cztero-, pięciolatków

lutym i czerwcu zapraszamy Rodziców pozostałych grup wiekowych na konsultacje i rozmowy indywidualne podsumowujące osiągnięcia i postępy edukacyjne Dzieci.

lektor języka angielskiego

Dni otwarte z lektorem języka angielskiego

Raz do roku po otrzymaniu ocen opisowych z języka angielskiego mają Państwo możliwość omówienia ich na indywidulanych spotkaniach z lektorem.

Dydaktyczne
zajęcia pokazowe

Dwa razy do roku w Małym Podróżniku w grupach czterolatków, pięciolatków, sześciolatków organizowane są pokazowe zajęcia dydaktyczne dla Rodziców.

Udział w nich możliwi Państwu obserwację swojego Dziecka w czasie zajęć, sprawdzenie jego postępów w zakresie osiąganych umiejętności poznawczych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych.

Językowe
zajęcia pokazowe

W każdym semestrze Rodziców wszystkich grup
z wyjątkiem najmłodszej zapraszamy na zajęcia pokazowe z języka angielskiego. W czasie spotkania będą mogli Państwo zobaczyć, w jaki sposób prowadzone są zajęcia, jak Dzieci funkcjonują w grupie rówieśniczej oraz jak radzą sobie z nauką języka obcego.

Informacje
dodatkowe

spotkania świąteczne

Spotkania świąteczne

W Małym Podróżniku cyklicznie organizujemy przy okazji uroczystości świątecznych spotkania integracyjno – artystyczne, na których Rodzice wspólnie z Dziećmi miło spędzają czas i doskonale się bawią.

Pokazy talentów

Pokazy talentów

Na zakończenie każdego roku szkolnego instruktorzy zajęć dodatkowo – płatnych organizują pokaz umiejętności Dzieci zdobytych podczas całorocznych zajęć np. baletu, tańca nowoczesnego, gry na pianinie oraz warsztatów reżysersko-aktorskich.

Uroczyste zakończenie

roku szkolnego w Domu Kultury Łowicka

Od wielu lat tradycją naszej placówki stało się uroczyste zakończenie roku w Domu Kultury Łowicka.

Na deskach sceny stają Mali Podróżnicy, by dwugodzinnym przedstawieniem pożegnać miniony rok szkolny. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia jest uhonorowanie naszych Absolwentów dyplomami i pamiątkami oraz zaprezentowanie przez nich Poloneza M.K. Ogińskiego.

warsztaty

Warsztaty

z udziałem Absolwentów Małego Podróżnika

We współpracy z niepublicznymi szkołami podstawowymi organizujemy zajęcia i zabawy edukacyjne przeznaczone dla najstarszych grup wiekowych oraz uczniów klas pierwszych i drugich – Absolwentów naszego przedszkola.

Spotkania te mają na celu integrację społeczności szkolno- przedszkolnej. Przy okazji warsztatów szkolnych Mali Podróżny mogą poznać szkołę i obowiązki przyszłych pierwszoklasistów.

Kontakt

    Pola oznaczone (*) są wymagane.

    Naszą misją jest, żeby Mali Podróżnicy kończyli przedszkolną edukację jako Młodzi Obywatele Świata

    Nasi partnerzy