W Małym Podróżniku stawiamy na partnerską współpracę z Rodzicami, aby wychowanie i edukacja powierzonych nam Dzieci, odbywała się zgodnie z najwyższymi standardami.
W naszym przedszkolu  z uwagą wsłuchujemy się w oczekiwania, realizujemy sugestie i szanujemy Państwa potrzeby . Wspólne kontakty realizujemy poprzez cotygodniowe listy wysyłane drogą mailową, zebrania, dni otwarte, codzienną rozmowę z Wychowawcą, okolicznościowe spotkania
i warsztaty.

Szczerość, otwartość, szacunek to podstawa naszej komunikacji. Współpraca oparta na dialogu zapewnia nam sukces w pracy pedagogicznej.

Tak wygląda organizacja dnia w Małym Podróżniku:

07:30 Otwieramy placówkę
7.30 – 7.45 Zabawy grupowe przy muzyce, zabawy stolikowe
8.00 – 8.30 Świetlicowe poranki w sali na parterze dla 5,6 latków
8.30 – 9.00 Świetlicowe poranki w sali na parterze dla 3,4 latków (wg tygodniowego harmonogramu): legendy i baśnie, bajki terapeutyczne, glottodydaktyczne piosenki i językowe zabawy ruchowe, zabawy fundamentalne i na koncentrację uwagi, zagadki i gry logiczne, zabawy angielskojęzyczne, zabawy logopedyczne, wprowadzenie do tematu dnia
7.30 – 8:30 Śniadanie dla 6,5 latków
7.30 – 9.00 Śniadanie dla 3,4 latków
8.30 – 13.15 Blok zajęć edukacyjnych dla 5,6 latków – zajęcia programowe pod opieką Wychowawcy grupy, j. angielski – codziennie, zajęcia umuzykalniające dwa razy w tygodniu, gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu, spacer lub zabawy w przedszkolnym ogrodzie, czas odpoczynku lub udział w zajęciach wyciszających
9:00 – 11.45 Blok zajęć edukacyjnych dla 3,4 latków – zajęcia programowe pod opieką Wychowawcy grupy, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, spacer lub zabawy w przedszkolnym ogrodzie, czas odpoczynku lub udział w zajęciach wyciszających
11.45 – 13.30 Obiad z podziałem na grupy
13.30 – 17.00 Zajęcia z lektorem języka angielskiego, zabawy swobodne z językiem angielskim z native speaker, zabawy kierowane z językiem włoskim z native speaker, zajęcia dydaktyczne uzupełniające, zajęcia wyrównawcze, zabawy swobodne i kierowane z Wychowawcą, spacer lub zabawy w przedszkolnym ogrodzie, zajęcia dodatkowe – płatne wg harmonogramu roku szkolnego (zobacz sekcję OFERTA)
14.30 – 15.30 Podwieczorek I z podziałem na grupy
17.00 Podwieczorek II w łączonej grupie
17.00 -18.00 Świetlicowe wspólne gry i zabawy edukacyjne, zabawy swobodne, zajęcia plastyczne lub muzyczne prowadzone przez Wychowawców, popołudniowe indywidualne zajęcia dodatkowo płatne: logopedia, nauka gry na pianinie
18:00 Zamykamy placówkę

Spotkania informacyjne

 • Przez cały rok zapraszamy na spotkania informacyjne Rodziców zainteresowanych zapisem Dziecka do Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Mały Podróżnik. W czasie spotkania mają Państwo możliwość porozmawiania z Dyrekcją, obejrzenia placówki i poznania zasad
  jej funkcjonowania.

Zebrania początkoworoczne – organizacyjne  

 • Na początku każdego roku szkolnego zachęcamy do udziału w zebraniach początkoworocznych Rodziców grup 4,5,6 latków w czasie, których poruszamy tematy organizacyjne (przedstawiamy zarys pracy dydaktycznej, plan wydarzeń, podręczniki) omawiamy wybrane punkty Regulaminu
  i Statutu Przedszkola, Umowy o świadczeniu usług  a także Procedury Bezpieczeństwa.
 • W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy Rodziców trzylatków na spotkanie podsumowujące okres adaptacji. W tym samym tygodniu jest również zebranie z udziałem Dyrekcji, Wychowawców, psychologa, celem jego jest omówienie zasad funkcjonowania najmłodszej grupy.

Dni otwarte

 • Grupy sześciolatków

W październiku, styczniu, maju zapraszamy Rodziców grup zerówkowych na spotkania indywidualne dotyczące początkowych, śródrocznych i końcowych diagnoz gotowości szkolnej Wychowanków.

 • Grupy trzylatków, czterolatków, pięciolatków W lutym i czerwcu zapraszamy Rodziców pozostałych grup wiekowych na konsultacje i rozmowy indywidualne podsumowujące osiągnięcia i postępy edukacyjne Dzieci.

Dni otwarte z lektorem języka angielskiego

 • Raz do roku po otrzymaniu ocen opisowych z języka angielskiego mają Państwo możliwość omówienia ich na indywidulanych spotkaniach z lektorem.

Dydaktyczne zajęcia pokazowe

 • Dwa razy do roku w Małym Podróżniku w grupach czterolatków, pięciolatków, sześciolatków organizowane są pokazowe zajęcia dydaktyczne dla Rodziców. Udział w nich możliwi Państwu obserwację swojego Dziecka w czasie zajęć, sprawdzenie jego postępów w zakresie osiąganych umiejętności poznawczych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych.

Językowe zajęcia pokazowe

 • W każdym semestrze Rodziców wszystkich grup z wyjątkiem najmłodszej zapraszamy na zajęcia pokazowe z języka angielskiego. W czasie spotkania będą mogli Państwo zobaczyć, w jaki sposób prowadzone są zajęcia, jak Dzieci funkcjonują w grupie rówieśniczej oraz jak radzą sobie z nauką języka obcego.

Spotkania świąteczne

 • W Małym Podróżniku cyklicznie organizujemy przy okazji uroczystości świątecznych spotkania integracyjno – artystyczne, na których Rodzice wspólnie z Dziećmi miło spędzają czas
  i doskonale się bawią.

Pokazy talentów

 • Na zakończenie każdego roku szkolnego instruktorzy zajęć dodatkowo – płatnych organizują pokaz umiejętności Dzieci zdobytych podczas całorocznych zajęć np. baletu, tańca nowoczesnego, gry na pianinie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Domu Kultury Łowicka

 • Od wielu lat tradycją naszej placówki stało się uroczyste zakończenie roku w Domu Kultury Łowicka. Na deskach sceny stają Mali Podróżnicy, by dwugodzinnym przedstawieniem pożegnać miniony rok szkolny. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia jest uhonorowanie naszych Absolwentów dyplomami i pamiątkami oraz zaprezentowanie przez nich Poloneza M.K. Ogińskiego.

Warsztaty z udziałem Absolwentów Małego Podróżnika

 • We współpracy z niepublicznymi szkołami podstawowymi organizujemy zajęcia i zabawy edukacyjne przeznaczone dla najstarszych grup wiekowych oraz uczniów klas pierwszych
  i drugich – Absolwentów naszego przedszkola. Spotkania te mają na celu integrację społeczności szkolno- przedszkolnej. Przy okazji warsztatów szkolnych Mali Podróżny mogą poznać szkołę
  i obowiązki przyszłych pierwszoklasistów.