W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik oferujemy rozbudowany harmonogram zajęć podstawowych oraz bogaty pakiet zajęć dodatkowych dla chętnych.

W ramach czesnego oferujemy:

 • usługi opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze w godzinach 7:30 – 18:00
 • całodzienne wyżywienie ( 4 – 5 posiłków) z uwzględnieniem diety eliminacyjnej
 • język angielski – poranne zajęcia z lektorem (codziennie)
 • język angielski – popołudniowe zajęcia z lektorem (codziennie)
 • język angielski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • języki włoski – popołudniowe zajęcia z native speaker (codziennie)
 • warsztaty muzyczne (2 razy w tygodniu)
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy ( 2 razy w tygodniu)
 • warsztaty kulinarne (2 razy w miesiącu)
 • warsztaty tematyczne (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • koła zainteresowań (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • spotkania ze sztuką (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • wycieczki w ciekawe miejsca w Warszawie i w Polsce (wg harmonogramu na bieżący rok szkolny)
 • prezenty okolicznościowe ( święta, home projekty )
 • opiekę psychologa
 • opiekę pedagoga specjalnego

 

 

Przedszkolna jednostka dydaktyczna w zależności od wieku i liczebności grupy, rodzaju zajęć trwa od 30 do 45 minut.

Zachęcamy Małych Podróżników do udziału w specjalnie przygotowanych zajęciach dodatkowych. Prowadzonych przez doświadczonych, wykwalifikowanych instruktorów, specjalistów, trenerów.

Zajęcia dodatkowe – płatne odbywają się od października do połowy czerwca, podzielone są na dwa semestry.

 

Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik proponuje:

 • zajęcia multisensoryczne
 • TUS ( trening umiejętności społecznych )
 • zajęcia logopedyczne
 • taniec nowoczesny i towarzyski
 • balet klasyczny
 • jogę
 • akrobatykę
 • capoeirę
 • klub szachowy
 • tenis
 • judo
 • basen
 • warsztaty ceramiczne
 • naukę gry na pianinie

Istnieje możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowo płatnych, uwzględniającej sugestie Rodziców.

Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Mały Podróżnik w ramach opłaty wpisowej zaprasza swoich przyszłych Przedszkolaków z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne, których celem jest ułatwienie przekroczenia progu przedszkola, poznanie nowego otoczenia, Wychowawców i rówieśników
w atmosferze uważności, życzliwości i zrozumienia.

Naszym Małym Podróżnikom proponujemy wspólne zabawy teatralne, muzyczne i taneczne, ciekawe zajęcia przyrodnicze, kreatywne aktywności plastyczne, fantastyczną zabawę w ogródku przedszkolnym oraz mini poczęstunek.

Organizacja zajęć adaptacyjnych:

 • Sierpniowe spotkania adaptacyjne kierowane są do Dzieci, które od pierwszego września zaczną regularnie uczęszczać do Przedszkola. Odbywają się zawsze przez ostatnie dwa tygodnie miesiąca w godzinach: 10:00 – 12:00. Są to zajęcia obowiązkowe, z doświadczenia wiemy,
  że uczestnictwo w nich sprzyja łagodniejszemu i szybszemu procesowi adaptacyjnemu Dzieci.
 • Dwutygodniowy okres adaptacji umożliwiamy także Dzieciom, które dołączają do Małego Podróżnika w trakcie trwającego roku szkolnego. W ramach pobytu Dzieci biorą udział
  we wspólnych zabawach, uczą się funkcjonować w istniejącej grupie i integrują ze społecznością przedszkolną.

Jak z sukcesem ułatwić Dziecku stanie się  Małym Podróżnikiem

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych
 • przynosić do przedszkola ulubione zabawki Dziecka
 • bawić się z Dzieckiem w przedszkole w domu
 • czytać i opowiadać bajki o przedszkolu np. Kamyczek i przedszkole
 • rozmawiać z Dzieckiem o mile spędzonym czasie w przedszkolu
 • opowiadać Dziecku o własnych pozytywnych wspomnieniach z przedszkola
 • zachowywać spokój w drodze do przedszkola i podczas rozstania
 • zawsze dotrzymywać ustaleń dotyczących godzin odbioru
 • integrować Dziecko z rówieśnikami z grupy poza placówką
 • ujednolicić rytm dnia w przedszkolu i domu

Cel zajęć adaptacyjnych

 • ułatwienie Dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole
 • złagodzenie emocji Dziecka wywołanych rozstaniem z rodziną
 • zdobywanie przez Dziecko nowych doświadczeń i umiejętności do prawidłowego rozwoju
 • rozwijanie wyobraźni i ciekawości świata
 • integracja społeczności przedszkolnej
 • obserwacja dojrzałości Dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym
 • wymiana doświadczeń między Rodzicami
 • skorzystanie z pomocy Wychowawców, pedagoga i psychologa przedszkolnego

Przedszkole Mały Podróżnik wspiera rozwój, rozumie potrzeby małego Dziecka, poszerza
i wzbogaca jego umiejętności w różnych sytuacjach dydaktyczno – wychowawczych. Poprzez zabawę uczy nowych rzeczy, które stanowią podstawę późniejszej edukacji.

Wybór naszej placówki gwarantuje współpracę opartą na zrozumieniu, wzajemnym zaufaniu, bliskości i odpowiedzialności.