Mały Podróżnik - Niepubliczne Przedszkole dwujęzyczne

Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole

Mały Podróżnik

Because learning is a journey.

Wybór między żłobkiem a przedszkolem

Wybór między żłobkiem a przedszkolem to ważna decyzja dla rodziców, która może mieć znaczący wpływ na rozwój dziecka. Dylemat dotyczy zwłaszcza dzieci, które są na przełomie wieku żłobkowego i przedszkolnego. Rodzic zadaje sobie szereg pytań związanych z funkcjonowaniem obu typów placówek i szuka najlepszego rozwiązania dla swojego dziecka. 

Przedszkole i żłobek różnią się pod wieloma względami, ale mają również wiele cech wspólnych. W żłobku dzieci funkcjonują według rytmu dnia, jest czas na zabawę i spacer, ale zajęcia są zazwyczaj proste i dostosowane do możliwości młodszych dzieci. Przedszkole natomiast wymaga od dziecka większej koncentracji, oferuje bardziej zróżnicowane zajęcia i umożliwia kontakt ze starszymi dziećmi. 

Może zamiast szukać argumentów za i przeciw przedszkolu czy żłobkowi warto wybrać złoty środek. Dziś coraz częściej rodzice małych dzieci wybierają przedszkole, w którym pierwsza grupa łączy trzylatki z dziećmi młodszymi czyli dwu i pół latkami.
Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Po pierwsze, grupa mieszana wiekowo może przyczynić się do lepszego rozwoju społecznego dzieci. Młodsze dzieci mają możliwość uczenia się od starszych, co może przyspieszyć ich rozwój językowy i emocjonalny. Starsze dzieci z kolei uczą się odpowiedzialności i empatii, pomagając w codziennych czynnościach nieco młodszym kolegom i koleżankom.

Po drugie, praca z najmłodszymi może być bardziej elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nauczyciele mogą stosować wielorakie metody dydaktyczne, które odpowiadają na różne poziomy rozwoju dzieci w grupie, sprzyjają zrozumieniu materiału i bardziej efektywnej nauce zarówno trzy jak i 2,5 latków.

Przedszkole może być lepszym wyborem dla młodszych dzieci, które osiągnęły już pewien poziom samodzielności, są gotowe na rozstanie z opiekunem i adaptację w środowisku dzieci starszych. 

Należy pamiętać, że dzieci w przedszkolu uczestniczą w bogatszym programie edukacyjnym, który obejmuje zajęcia dydaktyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne a także codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
Ostateczna decyzja należy do rodziców, którzy najlepiej znają swoje dziecko i są w stanie ocenić jego gotowość na nowe doświadczenia. 

W Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu Mały Podróżnik od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i ich rodziców. Co roku tworzymy pierwszą grupę wiekową łącząc w niej dzieci 3 i 2,5 letnie. Z sukcesem wypracowaliśmy program, który zapewnia wszystkim dzieciom bezpieczne, wspierające i stymulujące rozwój środowisko. Nasze renomowane przedszkole oferuje szeroki zakres aktywności ( język angielski, języki włoski, zajęcia dydaktyczne, warsztaty muzyczne gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, warsztaty kulinarne, koła zainteresowań, spotkania ze sztuką, wycieczki w ciekawe miejsca ) i jest doskonałym wyborem na pierwszy etap edukacji.